Diensten

Diensten

Een adviestraject is natuurlijk maatwerk en begint met het analyseren van de mogelijkheden. Afhankelijk van uw activiteiten, strategieën en behoeften kan Financieel Impuls snel aangeven waar eventuele subsidiemogelijkheden liggen, gebruik makend van haar databank.

Aanvraagtrajecten

Na de analyse ziet een subsidietraject er globaal veelal als volgt uit:

  • Op basis van gespreksinformatie en documenten die al aanwezig zijn binnen uw organisatie formuleert Financieel Impuls in goed overleg met u een projectidee.
  • Het projectidee wordt eventueel besproken en getoetst bij de subsidieverstrekker.
    Staan de lichten op groen, zal verdere informatieanalyse worden uitgevoerd en zullen één of meerdere interviews worden afgenomen.
  • Op basis van de informatie- en kennisverzameling zal de aanvraag worden opgesteld en ingediend door Financieel Impuls.
  • Tijdens de beoordelingsprocedure zal eventuele communicatie met verstrekkers via ons verlopen.
    Na een positief resultaat zal het opstellen en/of indienen van eventuele declaraties, verslagen, rapportages of administraties desgewenst door ons worden begeleid. Ons advieswerk houdt niet op bij een toezegging!

Second Opinion

Het optimaal benutten van de subsidiemogelijkheden is een kunst, maar hoeft dat niet te zijn. Maakt u gebruik van subsidies, maar u vraagt zich af of u dit wel optimaal doet? Is uw aanvraag afgewezen en u wilt weten of er echt geen mogelijkheden zijn voor uw project? Besteedt u erg veel tijd aan uw aanvragen en wilt u weten of dat anders kan? Of bent u gewoon toe aan een subsidieadviesbureau dat niet voor u loopt maar rent? Neem dan gewoon eens contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Financieringsadvies

Subsidies dekken hooguit een deel van de projectkosten. Het kan voorkomen dat de totale financieringsbehoefte van een onderneming voor een project uitstijgt boven de maximale subsidiedekking. Financieel Impuls kan u ondersteunen bij het aantrekken van andere vormen van financiering door het aanscherpen van het businessplan of investment memorandum voor het aantrekken van Seed- en Venture Capital of bankleningen.

In het directe netwerk van Financieel Impuls bevinden zich bovendien gevestigde organisaties met specialisme op het gebied van Corporate Finance, Investments en strategisch advies.